הלוואות בערבות מדינה מסלולים ועוד

הלוואות בערבות מדינה מסלולים ועוד

הלוואות בערבות מדינה – פני מספר שנים החלה לפעול הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, כאשר הבנקים שעובדים איתם בשיתוף פעולה הם לאומי, מרכנתיל דיסקונט, אוצר החייל ומזרחי טפחות. בנק הפועלים הקים קרן של הבנק עצמו ושם התנאים נוחים במעט מהתנאים שמעניקים בקרן בערבות המדינה.

תנאי המימון בערבות המדינה

לרוב, הלוואה לעסק קטן ניתנת לחמש שנים והלווה זכאי להטבה של תחילת ההחזר רק לאחר שישה חודשים לפירעון קרן ההלוואה בערבות מדינה. במהלך ששת החודשים הללו הלווה בעצם משלם אך ורק את הסכום המזערי של הריבית.

לרוב הריבית מותנית בפריים+ 3% לשנה וכחלק מתנאי החזר הלוואות לעסקים. כמובן שתלוי בבנק והוא יכול בהחלט להוריד את הריבית לשיעור נמוך יותר.

ההלוואות ניתנות לרוב למטרות:

  • הרחבה של העסק הקיים והקטן במטרה להתפתח לעסק גדול יותר.
  • בניית עסק חדש קטן או בינוני בתחילת דרכו.
  • שינוי בפירעון האשראי שאינו תלוי פעמים רבות בבעל העסק אלא בלקוחות בעייתים.

מסלולי ההלוואות:

השקעות

מסלול המיועד בעיקר להרחבה של עסק קיים או סטארטאפ פוטנציאלי לגדילה, כאשר הדרישה הרווחת היא הון עצמי של 20 אחוז מסכום ההשקעה. לרוב ההשקעה ניתנת על ידי יזמים שמזהים את הפוטנציאל הטמון.

הון חוזר

מסלול הניתן לעסק בצמיחה שנמצא בשלב של פער בתזרים הנכנס.

עסק בהקמה

מיועד לעסק חדש שטרם פועל כאשר גם במסלול הזה נדרש הון עצמי של 20 אחוז מההשקעה.

המסלול המהיר

מדובר בהלוואות לעסקים של עד 100 אלף שקלים שמחזור הכנסותיהם לא עולה על סכום של 3 מליון שקלים. לרוב נדרש ערב נוסף לחתימה על הסכם קבלת הלוואות בערבות מדינה במסלול זה.

באופן כללי, כשמדובר בהלוואות לעסקים, הסכום המקסימלי להלוואה הוא 500 אלף שקלים, כהלוואה לעסק קטן או בינוני.

כשמדובר בעסק גדול יותר בעל מחזור הכנסות גבוה יותר, ניתן גם ללוות סכום גדול יותר מזה, המחושב כ- 8 אחוז מסכום מחזור הכנסות העסק.

מי זכאי להלוואה בערבות מדינה?

לא כל עסק זכאי לקבלת הלוואה בערבות מדינה, והעסקים שלא זכאים מסוננים מהאפשרות לקבלת או הצעת הלוואה כזו בעזרת קריטריונים מוגדרים לעזרתם של העסקים שכן זכאים.

לווים אשר הינם עסקים קטנים

קטנים הכוונה לבעלי מחזור הכנסות כולל של עד 25 מיליון שקלים, כאשר זה קריטריון שנבדק שנה אחורה טרם הגשת הבקשה.

לווים אשר הינם עסק בינוני

להבדיל מעסק קטן, אלו שמחזור ההכנסות והמכירות שלהם עומד מעל 25 מיליון שקלים במשך שנה טרם הגשת הבקשה להלוואה.

בקשות הלוואות לעסקים מועברים לגופים בנקאיים וחוץ בנקאיים לבדיקת הזכאות קודם כל, בנוסף לבדיקת איכות של העסק והבעלים שלו ויכולת ההחזר והסיכונים.

סיבות לדחיית בקשת הלוואה

ישנן סיבות רבות ומגוונות לדחייה של בקשת הלוואות בערבות מדינה, כאשר כל בקשה נבדקת בקפידה ובזהירות מאחר והמלווים לוקחים סיכון כמו בכל דבר, בעצם היותם מלווים כספים.

חלק מהסיבות העיקריות:

  • חובות קודמים ופתוחים שטרם הוסדרו על ידי בעל העסק עד יום בקשת ההלוואה בפועל.
  • החשבון העסקי של בעל העסק מוגבל או מועמד להגבלה, ללא קשר לגודל העסק והתזרים שלו. חשבון מוגבל הכוונה להיעדר כיסוי מסיבות שונות במשך תקופה- לדוגמא חזרה של 10 צ׳קים ועוד אזהרות מהבנק שמגבילות את החשבון של בעל העסק. כמו כן גם עיקולים על החשבון נחשבים הגבלות ועם כאלו, בעל העסק לא יהיה זכאי להלוואה כלל.
  • הליך תביעה משפטית פתוח נגד העסק, כינוס נכסים או כל הליכה הוצאה לפועל.
  • חוב ישן שטוטא מתחת לשטיח עם השנים ונשכח, אשר עלול להוות מכשול בבקשת ההלוואה גם אם הסכום הוא זניח, אך בכל זאת משאיר כתם במוניטין העסק.

תכנית עסקית זה העיקר

כשבעל עסק ניגש לגוף מלווה בבקשת הלוואות בערבות מדינה, הגוף המלווה והמדינה יבדקו כל פרט ופרט כדי להיות בטוחים שהם לוקחים סיכון מופחת בהענקת האישור להלוואה ובעל העסק יהיה מסוגל לעמוד בהחזרים ובריביות הכרוכות.

לכן תכנית עסקית אשר בנויה היטב זה הכרחי, היא זו שתשקף לגופים המלווים את סטטוס העסק ואת הוודאות ליכולת העמידה בהתחייבויות והחזרים בזמן וללא קושי.

תוכן עניינים